Inschrijven Batavierenrace

English follows dutch

Dit is het inschrijfformulier om mee te doen aan de Batavierenrace 2021 in het Dance Fever team: Groen zal het dit jaar overdoen! Je hebt op de Dance Fever website en de facebook pagina van dit evenement al kunnen lezen wat je allemaal kan verwachten en wat wij van jou verwachten, maar hier dan nog even kort de belangrijkste dingen: de online Batavierenrace is in het weekend van 23 t/m 25 april.

Aan dit online evenement meedoen kost 10 euro als loper. Hiervoor krijgt iedereen dit jaar een kleinigheidje, een drankpakket voor de online welkomstborrel/activiteit en een teamshirt! Als je meedoet aan deze fantastische online Batavierenrace, zorg dan dat je het weekend van 23 t/m 25 april vrijhoudt om te kunnen rennen (we weten nog niet precies op welke dagen de activiteit opgenomen mag worden). We laten nog weten wanneer de welkomstborrel is, dus houd je mailbox in de gaten!

In dit formulier geef je aan hoeveel kilometer je wenst te lopen zodat we een indicatie hebben. Als loper wordt er dit keer (omdat het online is) geen onderscheid gemaakt tussen dames en heren etappes.

Voor inschrijving van het team geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!


This is the registration form to join the Batavierenrace 2021 with the Dance Fever team called: Groen zal het dit jaar overdoen! (Green will do it again this year!). I am sorry, in Dutch it sounds better. At the Dance Fever website or the Facebook event you may have read a lot of information about what you can expect and what we expect from you. But just to be clear, here is the most important information: the online Batavierenrace is on the weekend of 23 to 25 April.

Joining this online Batavierenrace costs 10 euros as a runner. For this, everyone will receive a small gift, a drink package for the online welcome drink/activity and a team shirt! If you take part in this fantastic online Batavierenrace, make sure you keep the weekend from 23 to 25 April free to run your track (we don’t know exactly on which days the activity can be included). We will notify you when the welcome drink will take place, so keep an eye on your mailbox!

In this registration form, you can indicate how many kilometres you wish to run so that we have an indication. As a runner, this time (because it is online) no distinction is made between ladies and gentlemen stages. 

For this registration, it applies that who registers first, is admitted to the team first!

Optioneel om in te vullen, vul in als je het leuk vindt dat we dit in de presentatie zetten om het team mee te introduceren aan elkaar (Optional to fill in, fill it in if you would like this to be into the introduction presentation of the team)