Introductieweekend Dance Fever 2022 / Introduction Weekend Dance Fever 2022

22/10/2022 23/10/2022
12:00

Vanaf /From:  22/10/2022 12:00

Tot en met /Till:  23/10/2022 ongeveer (around) 15:00

Kosten/Costs: 30 euro

Locatie/Location: Eindhoven

Inschrijfdeadline/Sign up deadline : 9/10/2022

Wat leuk dat je je wilt inschrijven voor het Dance Fever introweekend op 22 en 23 oktober!
Tijdens dit weekend zul je veel andere Dance Fever leden leren kennen en zit de agenda
boordevol met leuke activiteiten.
Eerst een paar praktische zaken. Als nieuw lid krijg je voorrang om mee te gaan naar het
introweekend, maar oudleden niet getreurd! Als je je namelijk aanmeldt als vrijwilliger mag je
sowieso mee. Je gaat de commissie dan helpen met bijvoorbeeld koken, groepjes begeleiden
en/of met de auto spullen wegbrengen. Weet wel dat de aantal plekken voor vrijwilligers ook
beperkt is, dus wie eerst komt, eerst maalt. Wanneer we genoeg vrijwilligers hebben zal jouw
inschrijving veranderen naar gewone deelnemer.
Verder zullen de kosten van het weekend per deelnemer 30 euro zijn die uiterlijk op 9 oktober
overgemaakt moet worden. Afmelden kan tot en met 15 oktober, maar wees je er wel van
bewust dat niet het volledige bedrag teruggestort kan worden als we geen vervangende
deelnemer voor je kunnen vinden. Sommige kosten staan namelijk al vast (bijvoorbeeld voor de
overnachting) en kunnen we niet meer terugvragen.
Als er na het lezen van het bovenstaande nog onduidelijkheden zijn kun je ons altijd mailen via
weekend.sdvn@gmail.com

EN
How nice that you want to register for the Dance Fever introduction weekend on the 22th and
23th of October! During this weekend you will meet many other Dance Fever members and the
weekend is loaded with fun activities.
First a few practical things. As a new member you get priority to go to the introduction weekend,
but old members do not have to worry! If you sign up as a volunteer, you are guaranteed to
come along. As a volunteer, you will help the committee with, for example, cooking, guiding
groups and/or transport things by car. Please note that the number of places for volunteers is
also limited, so first come, first served. When we have enough volunteers, your registration will
automatically change to a regular participant.
Furthermore, the costs of the weekend per participant will be 30 euros, which must be
transferred by 9 October at the latest. You can cancel your participation until October 15th, but
be aware that if we cannot find someone to replace your spot, not all the costs can be refunded.
Some costs are already fixed (for example for the overnight stay) and we can no longer request a
refund.
If you still have questions after reading the above, you can always email us at
weekend.sdvn@gmail.com