Optreden Dance Fever

27/06/2020
20:00

English follows Dutch.

Lieve Dance Fever leden,

Ondanks dat het al vroeg is, willen we jullie zo veel mogelijk tijd geven om je in te schrijven voor het jaarlijkse optreden van Dance Fever. Op zaterdag 27 juni 2020 laten wij als vereniging zien waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. Jullie zullen hier met jullie dansen absoluut shinen!

Om een goed beeld te krijgen wie er allemaal mee doet, en met wie we rekening moeten houden bij het omkleden (dubbeldansers) willen we graag dat jullie je hier vast inschrijven. De deadline voor het inschrijven ligt op 06-03-2020. Hierna kun je je nog wel aanmelden tot 26-06-2020, maar houdt de commissie geen rekening meer met extra omkleedtijd tussen dansgroepen. Wees er dus snel bij!

NB: Dit is enkel een aanmelding om mee te doen met het optreden; niet om kaartjes te reserveren/kopen!

We hopen jullie allemaal te zien op het optreden!

OpCie 2019-2020

____________________________

Dear Dance Fever members,

Although it is early, we want to give you as much time as possible to register for the annual Dance Fever performance. On Saturday, June 27, 2020, we will show everyone what dances we have been working on in the past year. 

In order to get a good view of who is taking part in the performance, and who we should take into account when changing clothes (the members who dance multiple dancegroups at the performance), we would like you to register here. The deadline for registration is 06-03-2020. After this you can still register until 26-06-2020, but the committee no longer takes extra time to change your costume into account. So be on time with your registration!
Note: this is a registration for participation in the annual performance: not to buy tickets! 

We hope to see many of you at the annual performance!

OpCie 2019-2020