Meerjarenplanwerkgroep

De meerjarenplanwerkgroep is opgestart om een meerjarenplan te schrijven en om de kansen en beperkingen in kaart te brengen. Hierbij komen vrijwel alle aspecten van de vereniging naar voren, zoals het bestuur, financiële verbeteringen, groei van de vereniging, werving van actieve leden en meer. Zo kunnen toekomstige besturen teruggrijpen hierop in het beleid voor de komende jaren. Naast het uiteindelijke plan brengt de werkgroep regelmatig verslag uit over de voortgang en adviseert het bestuur met tussentijdse conclusies.