Bindend advies

Dit jaar zal er binnen de dansstijl Showdance een bindend advies pilot zijn. Je kunt alleen geplaatst worden in een groep gelijk aan of lager dan het advies van de docent. Andere inschrijven zijn niet geldig. Uiterlijk 12 februari 2020 komt hier de lijst van plaatseringen te staan. Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar comm.dans@sdvndancefever.nl, hier kun je ook terecht met andere vragen over het bindend advies.

Voor de cursus Stijldansen D geldt dit maal ook een bindend advies gezien er doorgegaan wordt op het niveau van de huidige groep. Uiterlijk 12 februari 2020 komt hier de lijst van plaatseringen te staan.