Modern Jazz

Algemeen

Modern Jazz is een mix van Moderne Dans en Jazz Ballet.

Er worden lessen aangeboden op drie niveaus:

  • Beginners
  • Halfgevorderd
  • Gevorderd

Heb je weinig danservaring of heb je zelfs nog nooit eerder gedanst? Bij de Beginners kan iedereen instromen! Heb je iets meer ervaring, kom dan een kijkje nemen bij de Halfgevorderd groep. De groep Gevorderd is het niveau voor de meer ervaren leden. 

Lesinhoud

Iedere les kent dezelfde opbouw:

  • Inleiding: een meestal snelle en korte dans, die meerdere malen herhaald wordt om de spieren op te warmen.
  • Rekken en strekken: een aantal oefeningen ter bevordering van de lenigheid.
  • Technieken: in dit onderdeel van de les wordt elke week een andere techniek geoefend. Pirouette, scoop, hinge, slide, arabesque, etc.
  • Dans: steeds wordt er ook gewerkt aan een choreografie, die geshowd kan worden, bijvoorbeeld tijdens een demonstratie.
Translate »