Contributie

Lidmaatschapsgeld
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 25,- per jaar. Dit bedrag betaal je altijd voor een heel jaar, ook wanneer je maar een half jaar danst.
Ook niet-dansende leden betalen € 25,- per jaar. Je hebt dan toegang tot alle activiteiten en borrels, maar niet tot de lessen.
De contributie wordt afgeschreven door een automatische incasso. Hiervoor dient een machtigingsformulier bij het bestuur ingeleverd te worden, wat je kan vinden op deze pagina.

Cursusgeld 2021/2022
Het cursusgeld wordt opgeteld bij het lidmaatschapsgeld en is afhankelijk van de groep waar je je voor inschrijft. Voor het jaar 2021/2022 zijn de cursusgelden als volgt:

Stijl Lesduur Cursus
Half jaar Heel jaar
Modern Jazz        

Hiphop*

Showdance

Klassiek ballet

Stijldansen**

60 minuten €20,- €30,-
Stijldansen Vrij trainen** 60 minuten
(training,
geen les)
€3,75 €5,-
Klassiek ballet spitzen*** 60 minuten €20,- €30,-
Showdance Demoteam 

Hiphop wedstrijdteam

90 minuten €33,75 €45,-

* Deze prijzen gelden ook voor het wedstrijdteam.

** Aan deze groep kan in het eerste halfjaar uitsluitend worden deelgenomen als je in Stijldansen C, B, A of Topklasse danst. In het tweede halfjaar afhankelijk van de groepsgrootte mag je ook aan deze groep deelnemen als je in Stijldansen D danst. Als D danser kan je je halverwege het dansjaar voor vrij trainen inschrijven.

*** Klassiek Ballet Spitzen is altijd een tweede cursus. De cursus kan alleen gevolgd worden als je in Klassiek Ballet halfgevorderd of gevorderd van Dance Fever danst.