Les- en trainingstijden 2019-2020

De lessen worden gegeven op twee locaties: de Jan Massinkhal en Roomsch Leven. Onderaan de pagina zijn de adresgegevens te vinden.
Het eerste half jaar begint op 2 september. De startdatum van het tweede half jaar volgt.

Zie voor een overzicht van de stijldanslessen het jaarrooster stijldansen.

Gedurende het jaar wordt er ook tijd besteed aan ons eindoptreden tijdens de lessen. Als je hieraan niet wil deelnemen is je les dus soms wat korter. Docenten kunnen je meer informatie geven over wanneer dit het geval is.

Bindend Advies

Dit jaar zal er binnen de dansstijl Showdance een bindend advies pilot zijn. Je kunt alleen geplaatst worden in een groep gelijk aan of lager dan het advies van de docent. Andere inschrijven zijn niet geldig. Meer informatie over het bindend advies is later hier te vinden.

  • Bij te weinig inschrijvingen (minder dan 7 leden bij podiumdansgroepen of 5 paren bij stijldansgroepen) zal een groep komen te vervallen.
  • Is voorafgaand aan een les bekend dat er te weinig mensen aanwezig zullen zijn, dan kan ervoor gekozen worden een les eenmalig te laten vervallen. Alle deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld.
  • Studenten hebben bij inschrijving altijd voorrang op niet-studenten. Na plaatsing is je plaats definitief, ook voor niet-studenten.
  • Tevens geven alle docenten (behalve binnen Showdance vanwege het bindend advies), daar waar zij dit nodig achten, een advies over de groep waar je in thuis hoort. Je kunt hier ook altijd om vragen!

Adresgegevens

Roomsch Leven:
Heyendaalseweg 239
6525 SG Nijmegen

Jan Massinkhal (JMH):
Nieuwe Dukenburgseweg 5
6534 AD Nijmegen