Leden van Verdienste

Ellen de Boer

Lid van Verdienste, wat een schitterende eretitel en wat ben ik blij en verrast dat ik deze prachtige kroon op zes jaar mooie dingen mogelijk maken binnen deze enthousiaste vereniging mocht krijgen! Voor dit stukje zette ik mijn ‘Dance Fever-cv’ op een rijtje (zie hieronder). Het is een mooie lijst met dingen waar ik trots op ben, maar toch is deze lijst op zich niet waarom ik hoop dat ik de titel ‘Lid van Verdienste’ heb mogen krijgen. Ik heb mijn best gedaan (en hoop dat ik erin geslaagd ben) om in alle officiële posten die ik heb bekleed, maar vooral als gewoon betrokken lid, een boel kleine en grotere positieve dingen te doen. Dingen die hopelijk bijdroegen aan het voortbestaan, vernieuwen en ‘opgroeien’ van deze vereniging, van de 4 jaar die ze oud was toen ik erbij kwam, tot de 10 jaar die ze aanstaande november wordt.

Je kan het zo gek niet verzinnen: van mijn huis beschikbaar stellen voor de decorbouw voor een stijldanstoernooi en als zwarte piet pepernoten uitdelen in de lessen tot het samen met mijn bestuur (van wiens samenwerking ik ontzettend veel heb geleerd) toevoegen van een nieuwe dansstijl en het verhuizen van stijldansen naar het Kolpinghuis. Ik heb alles met enorm veel plezier gedaan.

Ik kan het iedereen aanraden: doe iets, ook als is het maar klein, om je steentje bij te dragen. Dance Fever is echt mijn ‘kindje’ geworden en actief zijn voor deze vereniging is een enorme verrijking van mijn studententijd geweest. Ik hoop dat nog veel studenten na mij een gave tijd bij Dance Fever zullen hebben en zullen genieten van het dansen, de positieve en zo nu en dan prettig gestoorde sfeer en veel leuke mensen leren kennen (en misschien wel, net als ik, die ene wel héél leuke persoon tegenkomen ;-)).

 • Ondersteunende werkzaamheden 9e bestuur (o. a. administratief, nieuwe ledenkleding)
 • Mede-oprichting en zitting in 1e PR-Cie (2009-2010)
 • Voorzitter FlashmobCie en choreografie flashmob voor Ragweek (2009-2010)
 • Voorzitter 10e Bestuur (2009-2010)
 • Ondersteunende werkzaamheden Introcie en coördinatie demo’s intro (2010)
 • Stijldansworkshops voor derden (2010-2014)
 • Coördinatie en choreografie stijldansgroepen voor optreden ‘Earth Day’ (2013)
 • Voorzitter AcCo (2013-2014)
 • Organisatie en choreografie flashmob voor Unicef (2014)
 • Betrokkenheid opstarten meerjarenplan (2014)
 • Coördinatie choreografie stijldansen gevorderd groepen voor optreden ‘Dancing Disney’ (2015)

Bart Dirven

Toen ik in 2010 bij de vereniging kwam om het stijldansen opnieuw op te pakken had ik nog niet durven vermoeden dat ik er zo lang met zoveel enthousiasme bij zou blijven hangen. Al snel kwam ik er echter achter dat Dance Fever naast gezellige danslessen ook heel veel leuke mensen en activiteiten in huis had. Het jaar daarna besloot ik daarom in de activiteitencommissie te gaan en sindsdien kon ik het niet laten om actief te blijven binnen deze mooie vereniging.

In mijn vijf jaar bij Dance Fever heb ik de vereniging bijna in omvang zien verdubbelen met de toevoeging van dansstijlen, wedstrijdgroepen, commissies en natuurlijk heel veel nieuwe leden. Daarnaast is de Dance Fever in al die jaren ook veel professioneler geworden en ik vind het geweldig dat ik in dit proces een steentje bij heb kunnen dragen.

Ik ben heel dankbaar voor alles wat ik van de vereniging heb gekregen: ik heb jarenlang op hoog niveau dansles gekregen, ik heb heel veel leuke mensen leren kennen en ik heb veel nuttige organisatorische en persoonlijke vaardigheden opgedaan om mezelf te ontwikkelen. Zo ben ik na vijf jaar Dance Fever een heel ander persoon dan toen ik net bij de vereniging kwam.

Ik heb altijd geprobeerd om me zo actief mogelijk op te stellen, zowel op organisatorisch gebied (aanwezigheid bij ALV’s, hulp bij organisatie van activiteiten) en dans-gerelateerd gebied (deelname aan demonstraties, geven van workshops) als door mijn deelname aan allerlei activiteiten. Daarnaast ben ik echter ook via wat meer ‘officiële’ wegen actief geweest binnen Dance Fever:

 • AcCo: penningmeester (1 jaar)
 • Bestuurslid 13e bestuur: secretaris (1 jaar)
 • OpCie: penningmeester (1 jaar)
 • NTDS-Cie: secretaris (1 jaar)
 • Teamcaptain (4 jaar)
 • Raad van Advies (2 jaar)

Saskia de Haan

Elli Damen

Op de introductiemarkt in 2008 vond ik de kraam van Dance Fever. Ik had besloten om dat jaar eindelijk iets te gaan doen met sporten, had vroeger al eens gestijldanst en dacht er, dankzij die introductiemarkt, over om dit weer op te pakken. Vanaf mijn tweede jaar ben ik dan ook echt actief lid bij Dance Fever geworden: de vereniging wilde een PR commissie oprichten en laat ik nou net affiniteit met PR hebben! Zo werd ik voorzitter van de eerste PR-Cie, een commissie waar ik twee jaar lang zitting in genomen heb. Hierna werd er opvolging gezocht voor de Teamcaptain van stijldansen, een taak die ik samen met Bart Dirven bijna vier jaar lang met heel veel plezier op me heb genomen. Ik heb hiernaast ook nog zitting gehad in verschillende commissies, een werkgroep en bijna elk jaar wel geprobeerd te helpen tijdens de intro. Ook ben ik gedurende mijn hele Dance Fever bestaan bij alle ALV’s geweest; reguliere, spoed of bijzondere ALV’s. Echter heb ik wel mijn allereerste ALV moeten missen… Iets wat me nog steeds dwars zit!

Ondanks dat het soms lastig was om een commissie of taak achter me te laten, vond ik het altijd belangrijk dat nieuwe mensen de kans zouden krijgen om zich binnen Dance Fever te ontwikkelen.

Ik zal hieronder ook een lijstje plaatsen van mijn activiteiten binnen Dance Fever, maar ik wil natuurlijk het bestuur, de hele vereniging en de mensen die me hebben voorgedragen als Lid van Verdienste heel erg bedanken voor de afgelopen acht jaar. Zonder Dance Fever had ik me waarschijnlijk nooit zo persoonlijk en academisch ontplooid als ik uiteindelijk heb weten te doen. Heel erg bedankt voor deze prachtige titel! Echt een kersje op de figuurlijke taart!

  • Oprichter en voorzitter PR-Cie 2009-2010/2010-2011
  • Teamcaptain met Bart Dirven oktober 2011-september 2015
  • FotoCie februari 2012-september 2012
  • Teammatch tijdens het lustrum 2015
  • Oprichter en voorzitter BoCo 2015-2016
  • Geholpen met onder andere ledenwerving tijdens de intro 2009/2011/2012/2013
  • HR Werkgroep april 2015-april 2016
  • Op één ALV na alle ALV’s bijgewoond vanaf september 2008 tot en met juni 2016 (wellicht nog langer, maar ik kan niet in de toekomst kijken)

Marijn de Haan

Bas Broere

Esmé Rijndertse

Zij heeft zich de laatste paar jaren flink ingezet voor Dance Fever. Esmé heeft onder andere een bestuurjaar gedaan in het jaar 2017-2018 en heeft in vele verschillende commissies gezeten zoals de Acco, de WeekendCie en de LustrumCie. Daarnaast is zij vanaf 2018 tot op heden Teamcaptain waardoor ze ervoor zorgt dat Nijmegen altijd goed vertegenwoordigd is op stijldanstoernooien. Ook is Esmé in 2019-2020 begonnen als docente van Stijldansen D waar zij veel tijd, moeite en plezier in heeft gestoken. Tot slot zit ze al vanaf 2018 in de Raad van Advies en springt ze vaak bij als er iets gedaan moet worden, zoals bij het afmaken van de optredens van de stijldansgroepen. Al met al is Esmé een dragende factor en heeft ze dit allemaal met veel overgave en enthousiasme gedaan.

 

Caroline Bollen

Zij heeft zich afgelopen jaren met veel motivatie, vrolijkheid en enthousiasme ingezet voor Dance Fever. Al sinds 2014, dus 6 jaren is Caroline lid. In 2015 heeft zij een bestuursjaar gedaan in de hoedanigheid van voorzitter. Verder heeft zij deel uitgemaakt van enkele commissies zoals natuurlijk enkele jaren de PR-Cie en ook de IntroCie. Ook is zij veelgevraagd invaldocent voor verschillende stijlen en biedt ze altijd een helpende hand aan. Caroline maakt verder ook nog deel uit van de RvA waar zij een fijne betrokken rol op zich neemt. Tot slot is zij vaak present bij ALV’s, heeft ze daar een fijne actieve houding en denkt ze graag met de ALV en het bestuur mee. Kortom kan niet ontkend worden dat Caroline met haar positiviteit en inzet erg betrokken is bij vereniging.