Hiphop wedstrijden

Voor Hiphop zijn er veel extra mogelijkheden tot wedstrijden. Hier wordt dan ook hard voor getraind met het Hiphop wedstrijdteam. De docent zal kijken welke wedstrijden leuk zijn en de leden hierover informeren. Er wordt dan samen besloten aan welke wedstrijden deelgenomen zal worden.

De Brado biedt ook elke maand een Hiphopwedstrijd aan. De Brado is een verband van regionale dansscholen dat onder de NADB (Nederlandse algemene dansbond) valt. Wij zijn als vereniging aangesloten bij de NADB en de Brado, dus kunnen onze leden hieraan deelnemen. Of het wedstrijdteam deel zal nemen aan deze wedstrijden zal afhangen van wat de groep hierover beslist.

Translate »