RvA

De Raad van Advies (RvA) is in het leven geroepen om het bestuur te ondersteunen en hen
gevraagd en ongevraagd advies te geven. De RvA bestaat ten minste uit twee
oud-bestuursleden van Dance Fever en één kritisch lid (= lid dat nog geen bestuursjaar bij
Dance Fever heeft gedaan) en wordt gekozen door de ALV. Wij zijn vanaf het begin van een
nieuw bestuursjaar actief betrokken om de kersverse bestuursleden op weg te helpen
binnen de vereniging. We staan altijd voor het bestuur klaar als zij over een bepaald
onderwerp advies willen hebben of gewoon om gezellig te bij te praten.
De RvA van het jaar 2020-2021 bestaat uit:

 • Bas Roovers (Voorzitter)
 • Lieke Galas (Secretaris)
 • Matthijs de Fouw
 • Julianne van Ingen Schenau (Welzijnscoach)
 • Robin Jansen (Welzijnscoach)

  Onze speerpunten omvatten grofweg de volgende zaken: lange termijn adviezen,
  betreffende de planning van het beleid van het bestuur en de jaaragenda; korte termijn
  adviezen, betreffende zaken waar het bestuur snel een antwoord op wil hebben en het
  welzijn van onze bestuursleden. Deze drie pijlers vormen de kern waar onze RvA zich dit
  collegejaar mee bezig zal houden en we zullen regelmatig op de ALV’s een update geven
  over hoe het hiermee gaat.

  Liefs, de RvA 2020-2021
Translate »