Proeflessen september 2022 / Try out classes September 2022

English follows Dutch

Wat leuk dat je een proefles wil volgen bij Dance Fever! Hier is het mogelijk om je aan te melden. Er is een limiet aan personen die mee kunnen doen aan een dansles, dus je kan je voor één van de twee proeflessen van een bepaalde dansgroep aanmelden. Bijvoorbeeld als je Modern Jazz Halfgevorderd wil proberen dan kan dit op 5 of 12 september. Deze regel geldt niet voor Stijldansen C, B, Lectures, A/Topklasse, omdat er een Latin en Ballroom les is. Ook geldt dit niet voor Showdance Demoteam en Hiphop Wedstrijdteam, omdat er een selectie vooraf gaat. 

Het aanmelden voor proeflessen is verplicht. Hiervoor hebben we zowel je e-mailadres als je voor- en achternaam nodig voor de registratie. We gaan uiteraard zorgvuldig om met deze informatie en we zullen deze na de proeflessen verwijderen.

Hieronder kun je je per les aanmelden met een formulier.

Belangrijk!
Is de proefles je goed bevallen en wil je graag meedansen in de groep? De daadwerkelijke inschrijving voor de vereniging en de danslessen kan vanaf 5 september 2022 en gaat via deze pagina. De deadline voor het inschrijven is 16 september 23:59.


How nice that you want to take a trial lesson at Dance Fever! Here it is possible to register. There is a limit to people who can participate in a dance class, so you can sign up for one of the two trial lessons of a particular dance group. For example, if you want to try Modern Jazz Intermediate, you can do so on September 5 or 12. This rule does not apply to Ballroom Dancing C, B, Lectures, A/Topklasse , because there is a Latin and Ballroom class. This also does not apply to Showdance Demoteam and Hiphop Competition Team, because a selection precedes.

Registration for trial lessons is mandatory. For this we need your e-mail as well as your first and last name for registration. We will of course handle this information with care and we will delete it after the trial lessons.

Below you are able to register per class with a form.

Important!

Did you like the trial lesson and would you like to dance in the group? The actual registration for the association and dance classes is possible from September 5th via this page. The deadline for registration is September 16th 23:59.


Alle proeflessen zijn voorbij / All try out classes are over