KasCo

De KasCo wordt voor dezelfde termijn als de penningmeester aangesteld en controleert in opdracht van de ALV de financiën. Gedurende het jaar voeren wij controles uit van de financiële administratie, controleren wij of de uitgaven op schema liggen met de begroting en helpen wij de penningmeester met vragen over de administratie. Halverwege en aan het einde van het jaar voeren we een grote controle uit en geven wij feedback op het financieel (half)jaarverslag. 

Wij vinden het belangrijk dat de financiën goed en overzichtelijk bijgehouden worden en vertellen onze bevindingen aan de ALV.

De KasCo bestaat uit de volgende leden:

– Anne Inkenhaag
– Gabi Rahimbaks
– Robin Alink
– Aline Rijks