Documenten en formulieren

Declareren
Het is enkel mogelijk om je declaratie digitaal in te dienen.
Hiervoor dien je in te loggen op de website, en vervolgens kun je onder het kopje ‘Leden’ doorklikken naar het ‘Declaratieformulier’.

Bij vragen of onduidelijkheid kan er contact worden opgenomen met de penningmeester:  Bij het inleveren van een declaratie tot de 23e van een maand, wordt de declaratie nog in dezelfde maand uitbetaald.

Ivar van den Akker
Penningmeester
penningmeester@sdvndancefever.nl

Machtigingsformulier contributie en lesgeld

Als nieuw lid dien je het onderstaande machtigingsformulier op papier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren voordat je inschrijving compleet is. Dit kan door tijdens de proeflessen een geprint machtigingsformulier te pakken, in te vullen en in de groene Dance Fever box te doen als je in de Jan Massinkhal bent, of als je in Roomsch Leven bent door het aan een bestuurslid te geven, of door het op te sturen via de post naar het postadres van Dance Fever. Als je thuis bent en denkt: hè ik ben vergeten dat machtigingsformulier bij de proefles mee te nemen om thuis rustig in te kunnen vullen, dan kan je het formulier ook hier van de website downloaden en printen. Het ingevulde machtigingsformulier moet voor 1 oktober 2021 ingeleverd zijn.

Let op! Dit geldt alleen voor nieuwe leden. Mocht het zo zijn dat oude leden het machtigingsformulier afgelopen jaar niet hebben ingeleverd, zal hiervoor een herinnering worden gestuurd.

Engels: As a new member you need to fill in, sign and hand in the following authorisation form on paper to complete your enrolment. You can do this by taking an authorisation form at the try-out lessons, fill it in and put it in the green Dance Fever box at the Jan Massinkhal, or if you are in Roomsch Leven you can hand it over to a board member, or you can send it by mail to the postal address of Dance Fever. If you are at home and think: hè I forgot to take a authorisation form at the try-out lesson to take home to fill it in quietly, you can also download the form from this website and print it. The filled in authorisation form needs to be handed in before 1 October 2021.

Important! Filling in the form is only required for new members. Older members who have not yet handed theirs in will get a reminder.

Machtigingsformulier Contributie (Nederlands)
Authorization form Contribution (English)

Machtiging ALV
Tijdens de ALV vinden stemmingen plaats. Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je toch je stem laten gelden? Dan kun je een ander lid dat wèl bij de ALV aanwezig is machtigen.
Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. Stuur uiterlijk 12 uur voor aanvang van de ALV een email naar secretaris@sdvndancefever.nl
  2. Zet de persoon die jij wilt machtigen in de CC.
  3. Benoem in de mail jouw naam, de naam van de gemachtigde persoon en de datum van de desbetreffende ALV.

Kasformulier
Voor het aanvragen van een kas door commissies dient minimaal twee weken van tevoren contact te worden opgenomen met penningmeester@sdvndancefever.nl.

Hieronder de statuten vanaf 1 juni 2012:
Statuten S.D.V.N. Dance Fever – versie 1 juni 2012

Hieronder het huishoudelijk reglement vanaf september 2019:
Huishoudelijk Reglement S.D.V.N. Dance Fever
Toelichtingen bij het HR

Hieronder de gedragscode waaraan leden geacht worden zich te houden:
Gedragscode

Hieronder het meerjarenplan van de vereniging zoals vastgesteld in 2021:
Meerjarenplan

Translate »