Documenten en formulieren

Declareren
Hieronder het declaratieformulier:
Declaratieformulier
Bij vragen of onduidelijkheid kan er contact worden opgenomen met de penningmeester:  Bij het inleveren van een declaratie tot de 23e van een maand, wordt de declaratie nog in dezelfde maand uitbetaald.

Max Lightbody
Penningmeester
penningmeester@sdvndancefever.nl

Machtigingsformulier contributie en lesgeld
Als nieuw lid dien je het onderstaande machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren voordat je inschrijving bevestigd kan worden.
Voor de inschrijvingen van september 2020 dient dit machtigingsformulier uiterlijk 9 oktober 2020 bij de penningmeester ingeleverd te zijn. Als alternatief is het ook mogelijk om het formulier in de Dance Fever Box in de Jan Massink Hal of in het postvak van Dance Fever in de ondergang van het Radboud Sportcentrum in te leveren.
Let op! Een scan is niet voldoende. Het document moet op papier worden ingeleverd.
Let op! Dit geldt voor nieuwe leden. Mocht het zo zijn dat oude leden het machtigingsformulier afgelopen jaar niet hebben ingeleverd, zal hiervoor een herinnering worden gestuurd.

Machtigingsformulier Contributie (Nederlands)
Authorization form Contribution (English)

Machtiging ALV
Tijdens de ALV vinden stemmingen plaats. Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je toch je stem laten gelden? Dan kun je een ander lid dat wèl bij de ALV aanwezig is machtigen.
Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. Stuur uiterlijk 12 uur voor aanvang van de ALV een email naar secretaris@sdvndancefever.nl
  2. Zet de persoon die jij wilt machtigen in de CC.
  3. Benoem in de mail jouw naam, de naam van de gemachtigde persoon en de datum van de desbetreffende ALV.

Kasformulier
Voor het aanvragen van een kas door commissies dient minimaal twee weken van tevoren contact te worden opgenomen met penningmeester@sdvndancefever.nl.

Hieronder de hernieuwde statuten vanaf 1 juni 2012:
Statuten S.D.V.N. Dance Fever – versie 1 juni 2012

Hieronder het huishoudelijk reglement vanaf september 2019:
Huishoudelijk Reglement S.D.V.N. Dance Fever
Toelichtingen bij het HR