Documenten en formulieren

Declareren
Hieronder het declaratieformulier:
Declaratieformulier
Bij vragen of onduidelijkheid kan er contact worden opgenomen met de penningmeester:  Bij het inleveren van een declaratie tot de 23e van een maand, wordt de declaratie nog in dezelfde maand uitbetaald.

Max Lightbody
Penningmeester
penningmeester@sdvndancefever.nl

Machtigingsformulier contributie en lesgeld

Als nieuw lid dien je het onderstaande machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren voordat je inschrijving compleet is. Voor de inschrijvingen van februari 2021 dient dit machtigingsformulier uiterlijk vrijdag 26 februari 2021 online bij de penningmeester ingeleverd te zijn. Er zijn twee opties om dat te doen: je kan deze digitaal invullen en naar de penningmeester mailen via penningmeester@sdvndancefever.nl, óf je print het machtigingsformulier, vult het in, scant het in en mailt het naar de penningmeester. Op deze pagina vind je het machtigingsformulier: https://sdvndancefever.nl/documenten-en-formulieren. Alle machtigingsformulieren worden na ontvangst geprint en uit de digitale systemen verwijderd.

Let op! Dit geldt alleen voor nieuwe leden. Mocht het zo zijn dat oude leden het machtigingsformulier afgelopen jaar niet hebben ingeleverd, zal hiervoor een herinnering worden gestuurd.

Engels: As a new member you need to fill in, sign and hand in the following authorisation form to complete your enrolment. For the enrolment period of February 2021, the deadline for handing in the form is Friday 26 February 2021. The form needs to be handed in online, by mailing it to our treasurer. There are two options for handing in the form: you can fill it in online, or you can print the form, fill it in, then scan it, and finally mail it to our treasurer via penningmeester@sdvndancefever.nl. You can find the authorisation form on this page. All forms will be printed by the treasurer, and then removed from all digital systems.

Important! Filling in the form is only required for new members. Older members who have not yet handed theirs in will get a reminder.

Machtigingsformulier Contributie (Nederlands)
Authorization form Contribution (English)

Machtiging ALV
Tijdens de ALV vinden stemmingen plaats. Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je toch je stem laten gelden? Dan kun je een ander lid dat wèl bij de ALV aanwezig is machtigen.
Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. Stuur uiterlijk 12 uur voor aanvang van de ALV een email naar secretaris@sdvndancefever.nl
  2. Zet de persoon die jij wilt machtigen in de CC.
  3. Benoem in de mail jouw naam, de naam van de gemachtigde persoon en de datum van de desbetreffende ALV.

Kasformulier
Voor het aanvragen van een kas door commissies dient minimaal twee weken van tevoren contact te worden opgenomen met penningmeester@sdvndancefever.nl.

Hieronder de hernieuwde statuten vanaf 1 juni 2012:
Statuten S.D.V.N. Dance Fever – versie 1 juni 2012

Hieronder het huishoudelijk reglement vanaf september 2019:
Huishoudelijk Reglement S.D.V.N. Dance Fever
Toelichtingen bij het HR

Hieronder de gedragscode waaraan leden geacht worden zich te houden:
Gedragscode