Bindend advies

English follows Dutch

Dit jaar zal er voor alle dansstijlen een bindend advies gelden, met uitzondering van de beginnersgroepen en Stijldansen D, C en B.  Je kunt alleen geplaatst worden in een groep gelijk aan of lager dan het advies van de docent. Andere inschrijven zijn niet geldig. Uiteraard kun je altijd geplaatst worden in een beginnersgroep, voor deze groepen is er dus geen bindend advies. Het bindend advies zal tijdens de proeflessen gegeven worden, dus zorg dat je bij minimaal één proefles aanwezig bent van de les die je graag wilt volgen! Als je in stijldansen A/Topklasse de ballroom én latin lessen wil volgen, moet je naar beide proeflessen zijn geweest om voor beide stijlen een bindend advies te krijgen.

Als je afgelopen jaar in een groep hebt gedanst waar bindend advies voor nodig was dan moet je dit jaar opnieuw bindend advies krijgen. Daarnaast hebben docenten het zeggenschap en dus het laatste woord over het bindend advies, niet het bestuur.

Tijdens de proeflessen zal er meer uitleg gegeven worden over hoe het bindend advies in zijn werk gaat. Op deze pagina kun je uiterlijk binnen een aantal dagen na je proefles je bindend advies vinden. Je kan je echter al wel inschrijven voor de dansles ook al heb je je bindend advies nog niet. De secretaris checkt namelijk na de inschrijfingsdeadline of je het juiste bindend advies hebt gekregen en eventueel geplaatst kan worden in de groep.

Heb je vragen over bindend advies? Stuur dan een mailtje naar comm.dans@sdvndancefever.nl. Wil je je aanmelden voor één of meerdere proeflessen? Ga dan snel naar deze pagina!


This year, there will be a binding advice for all groups except the beginners groups and Ballroom D, C and B. You can only be placed in a group that is equal or lower than this advice. Other registrations are not valid. You can of course always be placed in a beginnersgroup, so there is no binding advice for these groups. The binding advice will be given during the trial lessons, so make sure that you are present during at least one of the two weeks for the groups you want to join. If you want to join Ballroom A/Topklasse, you have to be present during both trial lessons since there is one Latin and one Standard lesson for which you get separate advice.

If you already participated in a group last year for which you needed binding advice, you need to get binding advice again this year. Additionally, the teachers have control over the binding advices, not the board.

During the trial lessons, there will be more explanation about how the binding advice works. On this page you can find your binding advice a few days after your lesson at the latest. However, you can already register for a course, even if you don’t have your binding advice yet. The secretary checks after the registration deadline if you have the correct binding advice and you can be placed in a different group if you don’t.

Do you have questions about the binding advice? Please send an email to comm.dans@sdvndancefever.nl. Would you like to register for one or multiple trial lessons? Go to this page!


Laatste aanpassing / Last edit: 16-02-2023 14:05

Nieuwste komen bovenaan, ❗❗ = nieuw / Newest will be added at the top, ❗❗ = new


Nr.Advies/Advice
1Gevorderd / Advanced
2Gevorderd / Advanced
3Halfgevorderd / Semi advanced
4Beginners
5Niet aanwezig / Not present
6Beginners
7Niet aanwezig / Not present
8Halfgevorderd / Semi advanced
9Niet aanwezig / Not present
10Niet aanwezig / Not present
Nr.Advies/Advice
1Halfgevorderd / Semi advanced
2Halfgevorderd / Semi advanced
3Halfgevorderd / Semi advanced
Nr.Advies/Advice
1Niet aanwezig / Not present
2Niet aanwezig / Not present
3Halfgevorderd / Semi advanced
4Niet aanwezig / Not present
5Niet aanwezig / Not present
6Niet aanwezig / Not present
Nr.Advies/Advice
1Niet aanwezig / Not present
2Gevorderd / Advanced
3Gevorderd / Advanced
Nr.Advies/Advice
1Spitzen / Pointe Shoes
2Spitzen / Pointe Shoes
Nr.Advies/Advice
1A/Topklasse
2A/Topklasse
3A/Topklasse
Nr.Advies/Advice
1Niet aanwezig / Not present
2Halfgevorderd / Semi advanced
3Niet aanwezig / Not present
4Gevorderd / Advanced
5Gevorderd / Advanced
6Gevorderd / Advanced
Nr.Advies/Advice
1Semi advanced / Halfgevorderd
2Niet aanwezig / Not present
3Niet aanwezig / Not present
4Niet aanwezig / Not present
5Semi advanced / Halfgevorderd
6Niet aanwezig / Not present
7Beginners
8Semi advanced / Halfgevorderd
9Beginners
10Semi advanced / Halfgevorderd
Nr.Advies/Advice
1Spitzen / Pointe Shoes
2Spitzen / Pointe Shoes
3Spitzen / Pointe Shoes
4Spitzen / Pointe Shoes
5Spitzen / Pointe Shoes
Nr.Advies/Advice
1Gevorderd / Advanced
2Gevorderd / Advanced
3Gevorderd / Advanced
4Gevorderd / Advanced
5Gevorderd / Advanced
Nr.Advies/Advice
1Beginners
2Halfgevorderd / Semi advanced
3Beginners
4Gevorderd / Advanced
5Gevorderd / Advanced
6Halfgevorderd / Semi advanced
7Beginners
8Beginners
Nr.Advies/Advice
1Beginners
2Niet aanwezig / Not present
3Halfgevorderd / Semi advanced
4Halfgevorderd / Semi advanced
5Beginners
6Niet aanwezig / Not present
7Niet aanwezig / Not present
8Beginners
9Beginners
10Halfgevorderd / Semi advanced
Nr.Advies/Advice
1A/Topklasse
2A/Topklasse
3A/Topklasse
4A/Topklasse
5Niet aanwezig / Not present
6A/Topklasse
Nr.Advies/Advice
1Niet aanwezig / Not present
2Halfgevorderd / Semi advanced
3Gevorderd / Advanced
4Halfgevorderd / Semi advanced
5Beginners
6Niet aanwezig / Not present
7Gevorderd / Advanced
8Beginners
9Halfgevorderd / Semi advanced
10Halfgevorderd / Semi advanced
Nr.Advies/Advice
1Gevorderd / Advanced
2Halfgevorderd / Semi advanced
3Halfgevorderd / Semi advanced
4Gevorderd / Advanced
5Niet aanwezig / Not present
6Halfgevorderd / Semi advanced
7Gevorderd / Advanced
8Niet aanwezig / Not present
9Niet aanwezig / Not present
10Halfgevorderd / Semi advanced
Nr.Advies/Advice
1Beginners
2Niet aanwezig / Not present
3Beginners
4Niet aanwezig / Not present
5Niet aanwezig / Not present
6Halfgevorderd / Semi advanced
7Niet aanwezig / Not present
8Halfgevorderd / Semi advanced
9Beginners
10Niet aanwezig / Not present