Declaratieformulier

Ongeacht je keuze wordt de declaratie, na goedkeuring, uitgekeerd op jouw bij ons bekende rekeningnummer.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Een bonnetje of factuur bij een declaratie is verplicht. Heb je geen bonnetje of factuur, neem dan contact op met penningmeester@sdvndancefever.nl.
Geef hier aan waarvoor de uitgave gedaan is. Wees hierbij zo duidelijk mogelijk.
In euro's

Voorwaarden:

  • Dit formulier is alleen geldig als deze in combinatie met de bijbehorende factuur of bon is ingediend. Een pinbon is niet toereikend: het moet de bon met kostenspecificatie zijn.
  • Het formulier dient binnen één maand na het maken van de kosten ingeleverd te worden bij de penningmeester. Na deze deadline kunnen de kosten in principe niet meer worden gedeclareerd. Alleen in schriftelijk overleg met de penningmeester kan vooraf afgesproken worden dat er van deze regel afgeweken mag worden.
  • Geef bij omschrijving zo duidelijk mogelijk aan waarvoor de kosten gedeclareerd worden. Bij onduidelijkheid kan nog contact met je worden opgenomen.
  • Geef duidelijk aan op de factuur of de bon welke kosten gedeclareerd worden.
  • Statiegeld en alle soorten draagtassen worden in principe niet vergoed. Mits vooraf afgesproken kan bij cadeaus en/of bedankjes hiervan worden afgeweken.
  • Het inleveren van het declaratieformulier garandeert niet dat je het gedeclareerde bedrag uitbetaald krijgt. Wanneer je declaratie niet (geheel) wordt uitbetaald, zul je hiervan op de hoogte worden gesteld.
Translate »