Eindoptreden Dance Fever

Eindoptreden – Campfire Stories: Dance Fever on Fire!

Datum en begintijd: Donderdag 24 juni 2021, 20:00-23:00

Inschrijven start: 12-02-2021

Uiterlijke aanmelddatum: 15-03-2021

Locatie: Stadsschouwburg Nijmegen

Lieve Dance Feverleden,

Ondanks dat het nog niet zeker is welke vorm het optreden dit jaar gaat aannemen, willen we jullie zo veel mogelijk de tijd geven om je in te schrijven voor het jaarlijkse optreden van Dance Fever. Er is contact geweest met de Schouwburg en er zijn twee mogelijke vormen van het optreden:

1) alleen dansers in de zaal zonder toeschouwers en livestreamen van het optreden, de huidige coronaregels in acht nemend of;
2) geheel online zoals dat vorig jaar gebeurde. 

en we willen je vragen met welke van de opties je mee zou willen doen.

Indien het alsnog geheel fysiek mogelijk is, gaan we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat lukt. Op donderdag 24 juni 2021 zullen wij in elk geval als vereniging laten zien waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. Jullie zullen hier met jullie dansen absoluut shinen! NB: Dit is enkel een aanmelding om mee te doen met het optreden; niet om kaartjes te reserveren/kopen!

Om een goed beeld te krijgen wie er allemaal mee doet, en met wie we rekening moeten houden bij het omkleden (dubbeldansers) willen we graag dat jullie je hier vast inschrijven.

De deadline voor het inschrijven ligt op 15-03-2021.

We hopen jullie allemaal te zien op het optreden!

De OpCie 2020-2021

Disclaimer: In verband met de coronareglementen is dit een harde deadline. Aanmeldingen na deze datum worden niet meegenomen. Dit in verband met strakke schema’s en shifts waar we ons aan moeten houden.

____________________________

Dear Dance Fever members,

Although it is still uncertain in what way the performance will take place, we want to give you as much time as possible to register for the annual Dance Fever performance. We had a meeting with the Schouwburg and there are two possible options: 

  1. only the dancers on stage without an audience but it will be with livestream;
  2. entirely online just like last year.

If we can perform in real life, we will do everything in our power to let the show go on the way we’re used to. On Thursday, June 24, 2021, we will show everyone what dances we have been working on in the past year. Note: this is a registration for participation in the annual performance: not to buy tickets!

In order to get a good view of who is taking part in the performance, and who we should take into account when changing clothes (the members who dance multiple dancegroups at the performance), we would like you to register here. The deadline for registration is 15-03-2021. 

We hope to see all of you at the annual performance!

The OpCie 2020-2021

Disclaimer: Due to the coronacrisis, the deadline to register is final. Registrations after the deadline will not be taken into account. These measures are taken due to the strict schedules we have to make and follow. 

Translate »