Eindoptreden Dance Fever – 366 Days of Celebration

20/06/2024
20:00

Lieve Dance Feverleden,

Het is weer zover, op donderdag 20 juni 2024 zullen wij als vereniging laten zien waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. NB: Dit is enkel een aanmelding om mee te doen met het optreden; niet om kaartjes te reserveren/kopen!

Om een goed beeld te krijgen van wie er allemaal meedoet, en met wie we rekening moeten houden bij het omkleden (dubbeldansers) willen we graag dat jullie je hier inschrijven.

De deadline voor het inschrijven ligt op 31 maart 2024 voor dubbeldansers en op 30 april 2024 voor de andere dansers.

We hopen jullie allemaal te zien bij het optreden!

 

De OpCie 2023-2024

 

Disclaimer: In verband met dubbeldansers en omkleedtijd is 31 maart een harde deadline. Na deze datum wordt er geen extra rekening gehouden met dubbeldansers. Dit in verband met strakke schema’s en shifts waar we ons aan moeten houden.

____________________________

 

Dear Dance Fever Members,

The time has come, on Thursday, June 20, 2024, we as an association will show what we have been working on for the past year. NOTE: This is only a registration to join the performance; not to reserve/purchase tickets!

To get an idea of who is participating, and who we need to consider when making the schedule (double dancers) we would like you to register here.

The deadline to register is March 31, 2024 for double dancers and April 30, 2024 for other dancers.

We hope to see you all at the performance!

 

The OpCie 2023-2024

 

Disclaimer: Due to double dancers and change time, March 31 is a hard deadline. No additional consideration will be given to double dancers after this date. This is due to tight schedules and shifts we must adhere to.

 

    Translate »