Oprichting

In 2005 ontstond het idee voor de oprichting van een Nijmeegse studentendansvereniging. Dit idee was afkomstig van twee studenten Jessie en Wim. Jessie deed namelijk al vanaf haar vierde aan jazzdance en wilde ook hier in Nijmegen haar dansmoves op peil houden. Na lang zoeken kwam zij helaas bedrogen uit, want de dansscholen in Nijmegen waren gewoonweg veel te duur voor een arme student en het Gymnasion bood slechts cursussen aan voor maximaal 14 weken. Het idee voor een studentendansvereniging was geboren!

Samen gingen Jessie en Wim aan de slag om de vereniging vorm te geven. Jessie hield zich bezig met het dansgedeelte en Wim met de bestuurlijke aangelegenheden. Na de zomervakantie werd er flink gepromoot en op 24 oktober 2005 was de eerste les jazzdance een feit.

Ondertussen had Remy, die al vanaf zijn veertiende bezig was met stijldansen, ook het idee om een vereniging op te starten, maar dan een stijldansvereniging voor studenten zoals die al in veel andere studentensteden bestond. Dit bleek echter niet zo makkelijk. Remy nam contact op met Wim met het idee om aan de jazzdancelessen ook stijldanslessen toe te voegen. In de eerste vergadering van het aspirantbestuur werd hier positief op gereageerd en er werd besloten verder te gaan met zowel jazzdance als stijldansen. Er werd een aantal proeflessen gehouden en op 6 februari 2006 was de eerste officiële stijldansles een feit.

Op 28 november 2005 vond de eerste algemene ledenvergadering  plaats waarop het aspirantbestuur zich verkiesbaar stelde. Het aspirantbestuur werd gekozen evenals de naam van de vereniging . Hoewel het niet veel scheelde werd ‘Dance Fever’ toch verkozen boven ‘De roze tutuutjes’.

Binnen een jaar was er dus een dansvereniging opgericht waarbinnen twee dansdisciplines tot de mogelijkheden behoorden. Aan het eind van dansjaar 2005-2006 telde de vereniging ongeveer veertig leden. Vijftien mensen waren actief in het jazzdance, vijfendertig in het stijldansen en sommigen zelfs bij beide disciplines.

Meer informatie over het oprichtings- en tevens eerste bestuur van Dance Fever is te vinden onder ‘Vorige besturen‘.

Translate »