Inschrijven / Register

English follows Dutch.


Zie deze link voor de inschrijfprocedure.
Hier kun je de bindende adviezen vinden.


See this link for the procedure.
You can find the results of the advices here.


Disclaimer - Step 1 of 8
Meerdere keren invullen
Het is mogelijk om dit formulier meerdere keren in te vullen tijdens de inschrijfperiode. We zullen je inschrijving samenvoegen met je vorige inschrijvingen. Bij twijfel of conflicten geldt je laatste inschrijving, dus zorg dat deze zo volledig mogelijk is.
Merk op: Je eerste inschrijving voor een cursus geldt als tijd van inschrijving voor die cursus.


Multiple registrations
It is allowed to submit this form multiple times during the registration period. We will merge your registration with your previous registrations. In case of any doubt or conflict, your last registration will be considered correct, so make sure this one is as complete as possible.
Note: Your registration time for a course is the first time you registered for that course using this form.
Translate »